تبلیغات
حدیث دل - گپ و گفتی با مش محمد با گویش شیرین دشتی

حدیث دل

عجایب روز گارن مش محمد 
جهان گرد غبارن مش محمد
نشونی که میگن آخر زمونن
همه جا آشکارن مش محمد
صداقت همدلی خوش اعتباری 
دگه بی اعتبارن  مش محمد
خر دّجال که کَسپَک می رِزِت شاش
وِلِن امّا چِدارن مش محمد
سپاه جنگ نرم که اندن تو ایشوم
همش عقرب و مارن مش محمد
گپ گفتش قشنگن دل فریبن 
چه خوش نقش و نگارن مش محمد
بلاد مسلمین جنگ جدالِن 
 یقین دستی تو کارن مش محمد
ابوسفیان . ابی . وال فرعون 
هِسِن اما پنارِن مش محمد
تو بحرین و عراق و شهر زینب ( س )
رِچِش اونجا دیارن مش محمد
دوباره عَمرو اَندِن پشت خندق 
مسلمون در فشارن مش محمد
باید دَس هاکنیم با هرچه موهِن 
که دشمن نا بکارن مش محمد
اگه دَس هاکنیم با امر مولا 
 اینا خِشتُ خَشارن مش محمد
اگه هُمبِه می دِت عَمرومثل کفتار 
 علی شیر بُدارِن مش محمد
اگه صد عَمرو دیگر تّجِه وازِنت 
ولی دشمن شکارن مش محمد
ز هر راهی که دشمن وارد امبیت 
رهین که بی گُدارن مش محمد
اگه دسپاچشن شیطون گوتو 
مریضن بی قرارن مش محمد
کسی که سی عدو ره پاکی هاکُونت
یقیناً اهل نارن مش محمد
-------------------------------------
ترجمه کلمات ... 
نشونه  = نشانه 
میگن = می گویند 
دگه = دیگر 
خر = الاغ 
دّجال = مردی که در آخر الزمان ظهور می کند تا مردم را بفریبد 
کَسپَک = خرمای خشک و خوش مزه
می رزت =  می ریزد 
شاش = از او = هم راه او
ولن = رها شده 
چدارن = نیمه بسته است . در قدیم وقتی الاغها را برای چرا رها می کردند برای آنکه فرار نکنند یک دست و یک پای آنها می بستند تا نتوانند فرار کنند فقط بتوانند راه بروند و این سبک بستن را چدار می گفتند . 
اندن = آمده است 
ایشوم = روستا . قریه 
همش = همه آنها 
عقرب و مارن = عقرب و مار گزنده هستند .
گپ وگفتش = نحوه صحبت کردنش 
دل فریبن = دل فریب است 
ابی = منافق مدینه در زمان هجرت پیامبر اسلام ( ص ) ( عبد لله ابن ابی )
هسن = هست . وجود دارد 
پنارن = پنهان است . خود را پنهان کرده است 
شهر زینب ( س ) = منظور سوریه است 
رچش = جای پایش
اونجا = آنجا 
دیارن = پیداست 
عمرو= عمرو بن عبدود 
مسلمون = مسلمان 
دس هاکنیم = دفاع بکنیم 
موهن = داریم 
اینا = اینها 
خشت و خشارن = خس خاشاک است 
همبه = صدای وحشتناک کفتار 
می دت = می دهد 
بدارن = بیدار است 
تجه وازنت = جوانه بزند و باز بروید 
ولی = ولی امر مسلمین 
رهین = راهی است 
بی گدارن = بی گدار = مطالعه نشده . تجربه نشده . معمولا کسی که از راه بی گدار عبور کند به گل می نشیند . 
دسپاچشن = دستپاچه است  = با عجله به کاری دست می زند  = بدون فکر کار می کند  . 
شیطون گوتو = شیطان بزرگ  =  رییس شیطانها . 
سی = برای 
عدو  = دشمن
ره پاکی = جاسوسی 
هاکونت  = بکند 
اهل نارن = اهل جهنم است 
ن =  درآخر مصرح دوم هر بیت بمعنای است می باشد مثل ولن یعنی ول است چدارن . یعنی چدار است 
+نوشته شده در دوشنبه 27 شهریور 1391 ساعت03:09 ب.ظ توسط فضل الله عالی پور | کپی برداری با ذکر نام نویسنده بلامانع می باشد نظرات |